جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم قلمرو کدام حکومت وسیع تر بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمروی هخامنشیان بزرگتر است.