جواب کامل کنید صفحه ۱۰۵ کتاب هدیه های آسمان چهارم جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید قوی محبت سکوت پاسخ بزرگ احترام بلند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امام علی بن الحسین علیه السلام : حق معلم بر تو (شاگرد) این است که زمانی که یکی از شاگردان از او سوال می کند، تو .پاسخ. ندهی.
امام سجاد علیه السلام: حق معلم بر تو این است که او را .بزرگ. بشماری و به او احترام بگذاری.
امام چهارم علیه السلام: وقتی معلم صحبت می کند، .سکوت. کنید و خوب به حرف هایش گوش کنید.
امام زین العابدین علیه السلام: شاگرد نباید صدایش را در برابر معلم .بلند. کند.
شما به کدام یک از این وظایف عمل می کنید؟ من به همه این وظایف عمل می کنم.