جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا لباس قسمتی از فرهنگ و هویت ماست. با نگهداری لباس های محلی در موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ، گذشته و تاریخ اقوام مختلف ایرانی را حفظ می کنند.