جواب کار گروهی صفحه ۲۲ کتاب فارسی پایه هفتم تحقیق درباره لحن و شیوه بیان انواع جمله از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم اگه کسی میدونه بفرسته.