جزئیات و ماجرای ماساژ بانوان توسط آقایان در بندرعباس همراه با کلیپ فیلم لحظه مسائل جزئیات ماجرا دلیل علت اصلی برخورد پلیس دستگیری همه از سایت نکس لود میتوانید دریافت کنید و خبر تکمیلی را نیز به زودی به این پست اضافه خواهیم کرد.

جریان ماساژ بانوان توسط آقایان در بندرعباس

 ماجرای ماساژ بانوان توسط آقایان در بندرعباس جنجال زیادی در فضای مجازی به وجود آورده است به‌طوری که تبلیغات آن در همه جای بندرعباس منتشر شده بود که با دخالت پلیس و با دستگیری عوامل این بخش قضیه تمام شد قضیه از این قرار بود که آقایان به صورت حرفه ای در تبلیغات خود گفته بودم که ماساژ آقا و خانوم توسط مردان مجرد صورت می گیرد که به صورت غیر شرعی در حال انجام بود که پس از درگیری پلیس ختم به خیر شد به زود فیلم و خبرهای تکمیلی راجع به ماساژ دادن در بندرعباس را برای تان اضافه خواهیم کرد.