جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید آیا صحیح است ما بی تفاوت باشیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، اولا وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماً ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیایدو توقع و انتظار کمک داشته باشیم، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد.