جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری مترادف کلمه پیاپی چه می باشد ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

مترادف کلمه پیاپی چه می باشد ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان مترادف کلمه پیاپی چه می باشد وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال متوالی است. شما با وارد کردن حروف متوالی میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.

زهرا بایرامی نژاد : مخالف یا همان مترادف بر عکس یک کلمه هستندو در این مرحله مترادف کلمه پیاپی را می خواهدومعنی پشت سر هم است ومتادف آن متوالی است که معنی آن آرام کاری را انجام دادن است وبا زدن کلمه ی متوالی به مرحله ی بعدراه پیدامیکنید.