جواب کارگاه نوشتن صفحه ۶۴ و ۶۵ کتاب نگارش پایه دهم گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن پرسش هایی بنویسید سپس سوال ها را سازماندهی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کارگاه نوشتن نگارش دهم

1) گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید، سپس سوال ها را سازماندهی کنید.
موزه آذربایجان، یکی از مهمترین موزه های ایران است که در شهر تبریز و در جوار مسجد کبود قرار دارد. این موزه دومین موزه باستان شناسی پس از موزه ملی ایران است. آثار تاریخی و هنری متعلق به دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی در اینجا به نمایش گذاشته شده است. وقتی از در وارد میشوی به آستانه موزه می رسی که سمت راست آن باجه بلیت فروشی است. در همین محوطه، حوضچه بسیار شکیل و زیبایی جلب توجه می کند که یکپارچه از مرمر ساخته شده است و قدمت نسبتا زیادی دارد. بنای موزه سه طبقه است؛ هر یک با مساحت تقریبی 660 متر مربع. از آستانه موزه راهی است به سالن همکف. در همین سالن، شانزده غرفه شیشه ای دو طبقه وجود دارد که اشیای عتیقه در آنها قرار دارند. ده غرفه از همین غرفه ها معمولا به زیر خاکی های سفالی اختصاص دارد که برخی از آنها به دوران قبل از تاریخ و برخی دیگر به هزاره اول و هزاره دوم قبل از میلاد مربوط می شود.
از پله ها که بالا می روی، وارد تالار طبقه فوقانی می شوی؛ نام این تالار »تالار مشروطیت» است که به دلیل داشتن تابلوهای مصور دوران انقلاب مشروطیت و دوران صدر مشروطیت و اشیای عتیقه دیگر، دیدنی ا.
وقتی از در وارد می شودی، تندیس فلزی ستارخان، سردار ملی جلب نظر می کند. در چهار دیوار تالار، سی وشش تابلو نصب شده است که به رجال سیاست و مجاهدین معروف انقالب مشروطیت مربوط اند.
یکی از همین تابلوها نمودار شهدای عاشورای سال 1190 شمسی (1230 ه.ق ) است و در آن تصاویر مرحوم ثقه السلام با جمع یاران مشروطه طلب و انقلابی اش دیده می شود که به طور دسته جمعی به دار آویخته شده اند….. .
در طبقه زیرزمینی موزه، تالار دیگری وجود دارد که آثار عتیقه، به ویژه مجسمه های خیال انگیز و تماشایی اش به فضای آن، شکوه زیادی بخشیده است.
این مجسمه های تجسمی و تخیلی وقتی در معرض تماشای هر تماشاگر با احساس و نکته دان قرار می گیرند، چنان گویای حقایق زندگی و واقعیات تاریخی هستند که با همه بی زبانی، زبان آوری می کنند و برخی از ماجراهای تلخ و ناگوار زندگی را آیینه سان در برابر دید تماشاگران قرار می دهند و با مهارت تحسین انگیزی به تفسیر رخدادهای عالم پرماجرا می پردازند.
هنر انشا نویسی و نامه نگاری
پرسش ها:
سازماندهی پرسش ها :

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پرسش ها:
الف) موزه آذربایجان در کجا واقع شده است؟
ب) مجسمه های تجسمی و تخیلی گویای چه حقایق و واقعیاتی هستند؟
پ) چه آثاری در موزه به نمایش گذاشته شده است؟
ت) مجسمه های تجسمی و تخیلی در کدام قسمت تالار می باشند؟
ث) این موزه چندمین موزه باستان شناسی است؟
ج) در تالار مشروطیت چه آثاری موجود است؟
سازماندهی پرسش ها :
1) موزه آذربایجان در کجا واقع شده است؟
2) این موزه چندمین موزه باستان شناسی است؟
3) چه آثاری در موزه به نمایش گذاشته شده است؟
4) در تالار مشروطیت چه آثاری موجود است؟
5) مجسمه های تجسمی و تخیلی در کدام قسمت تالار می باشند؟
6) مجسمه های تجسمی و تخیلی گویای چه حقایق و واقعیاتی هستند؟