جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم مثال هایی از استفاده باکتری ها قارچها و آغازیان در صنعت غذایی کشاورزی محیط زیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این فعالیت مربوط به دانش آموزان می باشد، استفاده از باکتری در تولید ماست و پنیر – استفاده از آغازیان در تولید بستنی و شکلات.