مثلث متوازی الاضلاع چند ارتفاع دارد ؟ جواب پاسخ مثلث متساوی الاضلاع از سایت نکس لود دریافت کنید.

متوازی الاضلاعها چهارم ابتدایی

با سلام خدمت شما عزیزان در این سوال پرسیده شده است که مثلث متوازی الاضلاع چند ارتفاع دارد این یک سوال بسیار ساده می باشد و متوازی الاضلاع دارای ارتفاع می باشد و هر ضلع میتواند قاعده ارتفاع قرار بگیرد. اگر سوال دیگری دارید و یا نکته می‌خواهید اضافه کنید در نظرات پایین همین صفحه برای ما بفرستید.