جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۹۳ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه ندارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، اگر شخصی عمر خود را براساس حق و حقیقت سپری کرده وکارهای نیک انجام داده باشد همین اعمال در اخرت برای او اشکار می شود و در بهشت به صورت نعمت های گوناگون در می اید و اگر کسی در دنیا مشغول به انجام کارهای بد و ظلم به دیگران باشد همین کارها در اخرت به صورت عذاب های شدید و دردناک می اید. به همین دلیل هنگامی که پاداش و مجازات عین عمل باشد ظلمی صورت نخواهد گرفت.