انشا صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا محل زندگی به روش پرسشگری با موضوع درمورد درباره از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا محل زندگی نگارش چهارم

انشا محل زندگی به روش پرسشگری

!- محل زندگی در شهر بهتر است یا روستا؟
آب و هوای روستا بهتر از شهر است و با صفا تر است من روستارا انتخاب میکنم.

2- مهم ترین نکته درمورد انتخاب محل زندگی چیست؟
آرامش داشتن و سکوت در محیط و تمیزی مهم ترین است.

3- آیا اینکه محل زندگی کجاست مهم است؟
مهم ترین چیز شخصیت داشتن و فرهنگ است که محله پایین شهر یا بالای شهر مهم نیست.

4- محل زندگی باید چگونه باشد؟
باید به گونه ای باشد که انسان دوست داشته باشد به آنجا برود و اجباری آنرا تحمل نکند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بچه ها شما هم بفرستید تا تنوع انشا زیاد تر بشه.

نازنین : 4- محل زندگی باید چگونه باشد؟
باید به گونه ای باشد که انسان دوست داشته باشد به آنجا برود و اجباری آنرا تحمل نکند. ربطی ندارد…..

زینب
:‌رعایت چه چیزی محله ای بهتر می سازد ؟ به دیگر ساکنان احترام بگذاریم. باعث آزار آنان نشویم. به آن ها از هر گونه ای کمک کنیم..