جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلیل مخالفت گسترده با قرارداد 1919 چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان بر ایران.