جواب فکر کنید صفحه ۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقداری آب در ظرف حاوی مخلوط ماسه و نمک می ریزیم و آن را هم می زنیم. سپس آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم. ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند. حال محلول آب نمک را که از کاغذ صافی عبور کرده حرارت می دهیم تا آب آن به طور کامل تبخیر شود. به این ترتیب نمک در ته ظرف باقی می ماند.

حسین صادقی : ما می توانیم به دلیل اختلاف اندازه ی ذرات نمک و ماسه آنها را از کاغذ صافی رد کنیم و آنها را از هم جدا کنیم.