جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم آیا میتوانیم بگوییم که انسان ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته اند تکلیف مردم در این زمان که دوران غیبت نامیده می شود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، همانطوری که در زمان حضور امامان معصوم، همه افراد به امامان دسترسی نداشتند، امامان مردم را به شاگردان خود ارجاع می دادند؛ پس وقتی در زمان حضور امامان، افرادی که به ایشان دسترسی ندارند باید به شاگردان آنان مراجعه کنند، بنابراین در زمان غیبت امام،مردم باید به عالمان دین مراجعه کنند و از آن ها برای رسیدن به سعادت و رستگاری کمک بگیرند.