جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا میبرند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مراسمات رسمی مثلا رژه های نظامی در حضور فرماندهی کل قوا، استقبال از سران کشورها، مراسمات ورزشی بزرک مثل المپیک.

نویسنده : در مراسمات رسمی مثلا رژه های نظامی در حضور فرمانده ای کل قوا / استقبال از سراسر کشور ها/ ومراسمات ورزشی بزرگ.

علی : در مراسمات رسمی مثلا رژه های نظامی در حضور فرماندهی کل قوا، استقبال از سران کشورها، مراسمات ورزشی بزرک مثل المپیک.

روژمان : پرچم ایران را هنگام راهپیمایی ها_هنگامی که خرمشهر را از دست اشغالگران درآوردند.

نویسنده : در مراسمات رسمی مثلا رژه های نظامی در حضور فرماندهی کل قوا، استقبال از سران کشورها، مراسمات ورزشی بزرگ مثل المپیک..

فاطمه : در هر مراسمی که بخواهیم به پرچم ایران احترام بگذاریم
بیست و دو بهمن
مراسمات ورزشی
وقتی رژه سربازان
وقت خواندن سرود ملی.

نویسنده : درمراسمات. عذاداری پرچم جمهوری اسلامی ایران را با لا میبرند ویا در مرا سمات جنگی ودر هنگام پیپی کردن.

نویسنده :‌در ۲۲ بهمن .
وقتی که در فوتبال ایران برنده میشوند.
وقتی که سرود ملی می خوانند.
در مراسم های جمهوری اسلامی.