جواب و پاسخ مرحله 1 بازی آمیرزا یک ۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سگ، سنگ.