جواب و پاسخ مرحله 1162 بازی آمیرزا یک هزار و صد و شصت و دو ۱۱۶۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میل، گوی، گلو، گله، گیوه، میگو، میله، گلیم، لیمو، لوله، میوه، گلوله.