جواب و پاسخ مرحله 1164 بازی آمیرزا یک هزار و صد و شصت و چهار ۱۱۶۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لنگ، سنگ، سیل، نقل، ساق، سال، قالی، لایق، انگل، سالن، گیلان، گیلاس، انگلیس.