جواب و پاسخ مرحله 1182 بازی آمیرزا یک هزار و صد و هشتاد و دو ۱۱۸۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قوی، یار، قیر، چای، چرا، قوچ، چاق، قیچی، قوری، چاقو، قارچ، رویا، یاور.