جواب و پاسخ مرحله 1196 بازی آمیرزا یک هزار و صد و نود و شش ۱۱۹۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مات، داد، کمد، کاخ، خاک، خدا، خام، مداد، خدمت، ماکت، کدخدا.