جواب و پاسخ مرحله 1221 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و بیست و یک ۱۲۲۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میز، نرم، قیام، نماز، زمین، قرآن، زمان، قرمز، قناری، نیزار، منقار، میزان.