جواب و پاسخ مرحله 1228 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و بیست و هشت ۱۲۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لپه، لوح، پلو، پله.