جواب و پاسخ مرحله 1297 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و نود و هفت ۱۲۹۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شکل، ریل، شال، شلیک، شریک، ریال، اراک، لشکر، آشکار، آرایش.