جواب و پاسخ مرحله 130 بازی آمیرزا صد و سی ۱۳۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون.