جواب و پاسخ مرحله 1341 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهل و یک ۱۳۴۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرما، سارا، سمنو، مونس، سمور، آسان، آرام، انار، ناموس، سماور، سروان، آسمان، آرمان.