جواب و پاسخ مرحله 1342 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهل و دو ۱۳۴۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یال، چهل، چای، چاه، قله، چاق، قیچی، چاله، قالی، لایق، ییلاق، قالیچه.