جواب و پاسخ مرحله 140 بازی آمیرزا صد و چهل ۱۴۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی.