جواب و پاسخ مرحله 143 بازی آمیرزا صد و چهل و سه ۱۴۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بام، امیر، مربی، مربا، بیمار.