جواب و پاسخ مرحله 163 بازی آمیرزا صد و شصت و سه ۱۶۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر.