جواب و پاسخ مرحله 17 بازی آمیرزا هفده ۱۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یاس، سایه، سیاه.