جواب و پاسخ مرحله 184 بازی آمیرزا صد و هشتاد و چهار ۱۸۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون.

آنیتا : درست است اما عدسی واگرا گفته نشده ، در عدسی های واگرا پرتو های نور شکسته شده به خط عمود نزدیک اند ولی پرتو ه‍ای خارج شده از عدسی از هم دور میشوند.