جواب و پاسخ مرحله 19 بازی آمیرزا نوزده ۱۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آدم، دما، دام، مداد.