جواب و پاسخ مرحله 19 بازی فندق نوزده ۱۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور.