جواب و پاسخ مرحله 195 بازی آمیرزا صد و نود و پنج ۱۹۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان.