جواب و پاسخ مرحله 196 بازی آمیرزا صد و نود و شش ۱۹۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان.