جواب و پاسخ مرحله 198 بازی آمیرزا صد و نود و هشت ۱۹۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان.