جواب و پاسخ مرحله 2 بازی آمیرزا دو ۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زن، گز، زنگ.