جواب و پاسخ مرحله 21 بازی آمیرزا بیست و یک ۲۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رنج، برج، برنج.