جواب و پاسخ مرحله 214 بازی آمیرزا دویست و چهارده ۲۱۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار.