جواب و پاسخ مرحله 247 بازی آمیرزا دویست و چهل و هفت ۲۴۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس.