جواب و پاسخ مرحله 28 بازی آمیرزا بیست و هشت ۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شال، بال، بلا، بالش.