جواب و پاسخ مرحله 28 بازی فندق بیست و هشت ۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش.