جواب و پاسخ مرحله 3 بازی آمیرزا سه ۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آش، آتش.