جواب و پاسخ مرحله 30 بازی آمیرزا سی ۳۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میخ، خیر، مریخ، خمیر.