جواب و پاسخ مرحله 35 بازی آمیرزا سی و پنج ۳۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش.