جواب و پاسخ مرحله 38 بازی فندق سی و هشت ۳۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هند، آهن، دهان، دانه.