جواب و پاسخ مرحله 414 بازی آمیرزا چهارصد و چهارده ۴۱۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه.