جواب و پاسخ مرحله 428 بازی آمیرزا چهارصد و بیست و هشت ۴۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی.