جواب و پاسخ مرحله 472 بازی فندق چهارصد و هفتاد و دو ۴۷۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده.